phông chữ google linux

Cách cài đặt Google Font và Microsoft Fonts trên Linux

Các phông chữ (Font) được cài đặt sẵn mặc định trên bản phân phối Linux của bạn nó có nhàm chán không? Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh kiểu chữ trên màn hình của mình bằng cách thêm và định cấu hình phông chữ, bao gồm cả những phông…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào